Inget foto av Ann-Christin Janlöv
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Biträdande professor i omvårdnad.
Leg. sjuksköterska, specialistutbildning som sjuksköterska inom medicin, kirurgi, psykiatri samt som barnmorska.
Magisterexamen i vårdvetenskap inriktning omvårdnad
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap ämnet vårdvetenskap inriktning omvårdnad.

Avhandling: Jag disputerade år 2006 inom området äldre och närståendes upplevelser av att bli beroende av vård och omsorg samt deras upplevelser av äldreomsorgens behovsbedömning. Min avhandlings titel var "Participation in needs assessment of older people prior to public home help. Older persons', their family members', and assessing home help officers' experiences", vid institutionen för hälsa, vård och samhälle, medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Intresseområden
Vård- och omsorg av äldre, psykiatrisk vård/omvårdnad och social service, psykisk hälsa och ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, samarbete inom verksamheter och samverkan mellan verksamheter. Förbättringsarbete.

Handledarskap avslutade projekt

Handledarskap (bihandledare) lic. doktorand Gull-Britt Dahlman i projekt med fokus kvinnor och mäns smärta efter hjärtkirurgi via sternotomi. Projektledare docent Elisabeth Crang Svalenius, Lunds universitet. Projektet avslutades år 2017.

Handledarskap (bihandledare sedan huvudhandledare) för doktorand Madelaine Agosti i projekt med fokus folkhälsoinriktad forskning om samspelet mellan salutogena faktorer och en hälsoskapande livsrytm bland skiftarbetande vård- och omsorgspersonal. I det senare skedet övertag som huvudhandledare. Avslutades år 2018 i samverkan med Malmö högskola.

Handledarskap (huvudhandledare) för doktorand Manuela Schmidt i projekt: Psykiatriska akutmottagningar och dess personal – erfarenheter och uppfattningar om personer som gör frekventa besök. Projektet som utgick från Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan avslutades år 2020 i samverkan mellan Högskolan Kristianstad och Lunds universitet.

Undervisning

Jag undervisar och examinerar i grundutbildning till sjuksköterska (grundnivå), specialistutbildning till sjuksköterska inom vård av äldre, distriktssjuksköterska samt masterutbildning Integrerad hälsovetenskap (avancerad nivå).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ann-Christin Janlöv är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller