Inget foto av Ann-Christin Sollerhed
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
19992023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Universitetslektor, Folkhälsovetenskap inriktning idrott och hälsa. Störst fokus i forskningen är på fysisk aktivitet och motorisk förmåga i ett livsperspektiv, där speciellt fokus är på barn och ungdomar och vilken betydelse fysisk aktivitet i unga år har för resten av livet. Andra fokusområden i forskningen är skolämnet idrott och hälsa, Appearance (utseende och kropp), idrottsskador, smärta samt fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med Downs syndrom.

Forskning: 

 • Fundamental Motor Skills (Grundläggande motorisk förmåga) bland förskolebarn 1-5 år.
 • Styrdokument och lagtext för förskolans verksamhet i de Nordiska länderna.
 • Förskollärares uppfattningar om motorisk och fysisk aktivitet i förskolan.
 • Fysisk status, fysisk aktivitet och vardaglig smärta bland barn 6-12 år.
 • Fysisk aktivitet och sömn bland ungdomar 14-16 år.
 • Fysisk aktivitet, attributionsstil, smärta och idrottsskador bland ungdomar 15-16 år.
 • Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar 10-18 år.
 • Fysisk status, fysisk aktivitet, betyg och KASAM bland ungdomar 16-19 år.
 • Fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med Downs syndrom 8-18 år.
 • Fysisk status och fysisk aktivitet bland vuxna i yrken med hög skadeprevalens.
 • Appearance, fysiska aktivitetsvanor och uppfattningar om utseende och kropp bland personer i karriäryrken.
 • Fysisk aktivitet och body image bland ungdomar 13-16 år.

Doktorsavhandling

Doktor i Medicinsk Vetenskap, 2006 Lunds Universitet. Young today – Adult tomorrow! Studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents.

Samverkan

 • Medlem i forskningsmiljön CYPHISCO (Children's and Young People's Health in Social Context) vid HKR.
 • Affilierad medlem i forskningsmiljön MHS (Människa – Hälsa – Samhälle) vid HKR.
 • Deltagare i forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid HKR.
 • Deltagare i forskningsplattformen Lärande i Samverkan vid HKR (FPLiS).
 • Forskningssamarbete med:
 • James Lynch vid Florida Southern College USA, Ian Culpan vid Canterbury University New Zealand, Swarup Mukhere vid Nanyang Technological University Singapore, Ingunn Fjörtoft vid University of South East Norway, Arja Sääkslahti och Anne Soini vid Jyväskylä University Finland, Gudrun Kristjansdottir och Runar Vilhjalmsson vid University of Iceland, Jan-Eric Ekberg vid Malmö Universitet, Erwin Apitzsch vid Lunds Universitet, Pernilla Hedström vid Karlstads Universitet, Gerth Hedov HKR, Pernilla Garmy HKR, Åsa Bringsén HKR.

Undervisning

 • Idrott & Hälsa (didaktik, anatomi, fysiologi, psykologi, motorik, folkhälsa, olika idrotter m.m.)
 • Fysisk aktivitet och folkhälsa
 • Hållbara levnadsvanor
 • Vetenskapsteori med fokus på etiska frågor

Handleder uppsatser på lärarprogrammen, folkhälsopedagogiska programmet och sjuksköterskeprogrammet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nationell ämneskategori

 • Medicin och hälsovetenskap (3)
 • Samhällsvetenskap (5)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ann-Christin Sollerhed är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller