Inget foto av Ann-Christine Andersson

Ann-Christine Andersson

Biträdande professor

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20222022

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr.

  Externa befattningar

  Docent, Jönköping University

  Docent, Malmö University

  Nationell ämneskategori

  • Annan hälsovetenskap (30399)
  • Övrig annan teknik (21199)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Ann-Christine Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller