Inget foto av Ann-Sofi Rehnstam-Holm

Ann-Sofi Rehnstam-Holm

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  1988 …2022

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Forskningen är i huvudsak inriktad på marin mikrobiell ekologi, toxikologi och humanpatogener och bedrivs i samarbete med forskare vid Göteborgs Universitet, Kristinebergs Marina Forskningsstation och Karolinska institutet.

  Undervisning

  Jag undervisar framförallt på kurser i mikrobiologi, cell- och molekylärbiologi, immunologi, ekologi och limnologi.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Ann-Sofi Rehnstam-Holm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler