Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde rör äldre personers vård och omsorg. Jag disputerade 1999 och avhandlingen fokuserade på personer med demenssjukdom och hur man på bästa sätt kan utforma omvårdnaden. Flera efterföljande studier har haft fokus på demenssjukdomar, exempelvis omvårdnad till personer med frontallobsdemens och om stöd till närstående till yngre personer med demenssjukdom.

Under 2014 avslutades en internationell multicenterstudie (Sverige, England, Wales och Australien) om personalens upplevelse av att vårda personer med demens. Studien ledde bland annat till utvecklingen av ett instrument för att kunna mäta personalens påfrestning i vården av personer med demenssjukdom (Strain in Dementia Care Scale, Edberg med flera 2015).

Forskningen har succesivt utvecklats till att omfatta äldre personers vård och omsorg generellt samt palliativ vård. En interventionsstudie om palliativ vård vid särskilt boende avslutades 2013 och en större studie om existentiell ensamhet hos sköra äldre personer avslutades 2020. Under 2021 har två studier med fokus på personcentrerad vård startat upp, en med fokus på personcentrerat ledarskap och en studie om etiska utmaningar under Covid-19 pandemin.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Externa befattningar

Forskarassistent (FAS), Medicinska Fakulteten

2000-nov.-012006-aug.-31

Doktorandtjänst, Medicinska Fakulteten

1997-juli-011999-juni-30

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna-Karin Edberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller