Inget foto av Anna-Karin Edberg

Anna-Karin Edberg

Professor i omvårdnad

  1993 …2024

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Mitt forskningsområde rör äldre personers vård och omsorg. Jag disputerade 1999 och avhandlingen fokuserade på personer med demenssjukdom och hur man på bästa sätt kan utforma omvårdnaden. Flera efterföljande studier har haft fokus på demenssjukdomar, exempelvis omvårdnad till personer med frontallobsdemens och om stöd till närstående till yngre personer med demenssjukdom.

  Under 2014 avslutades en internationell multicenterstudie (Sverige, England, Wales och Australien) om personalens upplevelse av att vårda personer med demens. Studien ledde bland annat till utvecklingen av ett instrument för att kunna mäta personalens påfrestning i vården av personer med demenssjukdom (Strain in Dementia Care Scale, Edberg med flera 2015).

  Forskningen har succesivt utvecklats till att omfatta äldre personers vård och omsorg generellt samt palliativ vård. En interventionsstudie om palliativ vård vid särskilt boende avslutades 2013 och en större studie om existentiell ensamhet hos sköra äldre personer avslutades 2020. Under 2021 har två studier med fokus på personcentrerad vård startat upp, en med fokus på personcentrerat ledarskap och en studie om etiska utmaningar under Covid-19 pandemin.  

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

  Externa befattningar

  Professor i geriatrisk omvårdnad

  20082011

  Docent, Lunds universitet

  20042008

  Forskare, Lunds universitet

  20012004

  Doktorandtjänst, Medicinska Fakulteten

  1997-juli-011999-juni-30

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Anna-Karin Edberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller