Inget foto av Anna Kemdal Pho
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20012024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur människor med olika åsikter i kontroversiella ämnen förklarar varför de och andra människor har sina åsikter, samt deras förmåga att sätta sig in i meningsmotståndarens perspektiv. I tidigare studier har jag funnit att vi tenderar att förklara våra egna åsikter, och åsikter hos medlemmar av vår ingrupp oftare med yttre faktorer och legitima skäl, och åsiktsmotståndares oftare med inre faktorer och ej legitima skäl. Men jag fann också att det finns en god förmåga att förstå att meningsmotståndaren ser det på motsatt sätt. I dessa forskningsprojekt har jag undersökt attityder till djurförsök, till ökad invandring och (i Israel) till fredsförhandlingar med Syrien.

Jag är också intresserad av beslutsfattande, demokratiska samtal och demokratiskt deltagande. Jag samarbetar med forskare inom andra områden inom psykologin, till exempel utvecklingspsykologen Eva Hoff i ett projekt om ungdomars självkänsla, och med andra vetenskaper, som ett projekt om varför ungdomar inte längre går med i politiska partier i lika hög usträckning, med statsvetaren Malena Rosén Sundström.

I samband med handledning av en kandidatuppsats har jag kommit in på forskning om incels språkbruk i chatforum och hur detta är likt och olikt andras språkbruk.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Kemdal Pho är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler