Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I mars 2022 disputerade jag vid Lunds universitet i ämnet medicinsk vetenskap med inriktning gerontologi. Min avhandling syftade till att utveckla kunskap om möjliga hälsofrämjande aspekter av preventiva hembesök till äldre personer, utifrån ett individ- och ett samhällsperspektiv. Avhandlingsarbetet utgick ifrån utvecklings- och forskningsprojektet preventiva hembesök till seniorer (Pre-H) som är en del av forskningsplattformen för hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.

Under min doktorandtid var jag engagerad i utskottet för forskarutbildning vid Högskolan Kristianstad och ledamot i forskningsplattformen för hälsa i samverkans samordningsgrupp. Jag var också ansluten till forskarskolan SWEAH Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health och forskningsgruppen Aktivt och Hälsosamt åldrande vid Lunds universitet. Tidigare har jag också arbetat som sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, jag har också en masterexamen i folkhälsovetenskap från Lunds universitet.

Nu är jag aktiv med forskning inom nätverket Nordic Health Promotion Research Network jag tillhör också nätverket SAIN (SWEAH Alumni Interdisciplinary Network). Vidare fortsätter jag med forskning med fokus på hälsofrämjande interventioner till äldre personer. Främst är jag intresserad av hur hälsa kan främjas hos äldre personer både på en individ- och en samhällsnivå. Jag är också ledamot i valberedningen för Sveriges gerontologiska sällskap.

Doktorsavhandling

Nivestam, A. (2022). Health-promoting aspects of preventive home visits for older persons: An individual and a societal perspective. Lund University, Faculty of Medicine.

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/113685275/Avhandling_Anna_Nivestam_web.pdf

Undervisning

Jag arbetar som lektor i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad. Där är jag främst engagerad i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre där jag arbetar som koordinator. Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Jönköping University, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Doktor i medicinsk vetenskap gerontologi , Lund University

Tilldelningsdatum: 2022-mars-04

Master, Public Health, Lund University

Tilldelningsdatum: 2015-juni-12

Sjuksköterskeexamen , Lund University

Tilldelningsdatum: 2013-maj-31

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Nivestam är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller