Foto av Anna Smedberg Bondesson
19972022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

År 2004 disputerade jag på en avhandling i litteraturvetenskap vid Lunds universitet: Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonst. Den prisades av Svenska Akademien 2005.

Mitt transmediala och tvärkulturella forskningsprojekt om Selma Lagerlöfs Italien och Italiens Selma Lagerlöf har resulterat i boken Gösta Berling på La Scala. Selma Lagerlöf och Italien. För denna bok belönades jag av Svenska Akademien, den 20 december 2018.

Undervisning

Innan jag kom till Kristianstad arbetade jag i åtta år som svensklektor vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet. Om mina danska erfarenheter och insikter kan man läsa i den självbiografiska essäboken Ditt språk i min mun. Grannspråkets glädje och gagn från 2014.

Nu undervisar jag i litteraturvetenskap och svenskämnets didaktik på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Externa befattningar

svensklektor i Aalborg

ordförande i Lundensiska litteratursällskapet

Nationell ämneskategori

 • Humaniora och konst (6)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Smedberg Bondesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller