Foto av Anneli Orrung Wallin
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20092023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade vid Lunds universitet 2013 på en avhandling som utgick från vårdpersonalens situation i äldreomsorgen med fokus på deras arbetstillfredsställelse, påfrestning och samvetsstress och dess relation till faktorer relevanta för vårdens innehåll som till exempel personcentrerad vård, vårdklimat och ledarskap.

I korta drag visar forskningsresultaten i min doktorsavhandling att det mest centrala för arbetstillfredsställelse utifrån vårdpersonalen på vård- och omsorgsboenden är relaterat till mötet med de äldre och deras anhöriga. Att ha och få förutsättningar att vara nära och dela den äldres livsvärld och historia som vårdpersonalen uttrycker ger stor tillfredsställelse i arbetet och är nära förknippat med den personcentrerade vårdfilosofin som idag anses vara ett förhållningssätt som är likställt med god vårdkvalitet. Dessa aspekter är dock dåligt täckta av de instrument som mäter arbetstillfredsställelse vilket innebär att validiteten avseende befintliga instrument kan ifrågasättas. Det finns också en tendens i litteraturen att trots till synes salutogena förtecken utvärdera det som ger låg arbetstillfredsställelse än det som faktiskt är ger arbetstillfredsställelse. Genom att fokusera på detta och utveckla instrument som har förutsättningar att mäta det positiva kan vi utveckla och utvärdera interventioner som faktiskt gör skillnad snarare än bara sätter fingret på problemen.

Undervisning

På Högskolan Kristianstad började jag som universitetslektor i omvårdnad 2014. Jag har sedan dess förutom undervisning och forskning haft uppdrag som programområdesansvarig (POA) för sjuksköterskeprogrammet (2016–2021).

Kvalitet i utbildning har alltid varit ett stort intresse och under åren som POA har jag haft förmånen att leda utvecklingen av ett reviderat program med McCormack och McCance (2016) ramverk för personcentrerad omvårdad som ramverk för utbildningen. Det har varit mycket stimulerande att leda, samarbete och samverka med studenter, kollegor och verksamhetsföreträdare på lokal, regional och nationell nivå, inte minst i arbetet med att skapa ett sjuksköterskeprogram med relevans på samhälls- och individnivå här och nu men också för den framtida vården.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anneli Orrung Wallin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller