Inget foto av Betty Collin
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20082023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskar på potentiella sjukdomsframkallande bakterier i havsmiljöer och hur dessa påverkas av yttre faktorer, så som temperaturförändringar. Forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid Sven Lovéns Center för Marina Vetenskaper vid Göteborgs Universitet.

Undervisning

Jag undervisar i mikrobiologi, cellbiologi och immunologi med inriktning på medicin.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

Nationell ämneskategori

  • Biologi (106)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Betty Collin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller