Inget foto av Bodil Hernroth

Bodil Hernroth

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  1996 …2023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Jag intresserar mig för hur det nedärvda immunförsvaret fungerar och studerar detta i marina ryggradslösa djur (evertebrater). Jag är också intresserad av vilken roll havet har som reservoar för sjukdomsalstrande mikroorganismer. Vattenburen smitta är ett stort problem i världen men fortfarande är kunskapen om hur patogena bakterier och virus överlever i akvatisk miljö ytterst begränsad.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Bodil Hernroth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller