Inget foto av Britt-Marie Svensson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20052023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om vattenrening och metoder för att bedöma vattenkvalitet och utvärdera reningsmetoder för olika typer av avloppsvatten, och då är det framförallt toxicitetstester som analysmetod som är mitt fokus. 

Undervisning

Min undervisning är främst inom kemi, både grundläggande och mer tillämpad som miljökemi och analytisk kemi, men också andra områden inom miljövetenskapen som avfallshantering och lärande för hållbar utveckling. Denna undervisning ingår i flera olika program, bland annat Biomedicinska analytikerprogrammet, Biologprogrammen, Ämneslärarprogrammet – Kemi och Hem och konsumentkunskap, Kandidatprogrammet i miljöteknik – strategisk resursanvändning och olika uppdragsutbildningar t.ex. lärarlyftskurser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Britt-Marie Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller