Inget foto av Camilla Malm
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20192023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Förväntningar och ansvar: utbildning av anhöriga till personer med demenssjukdom

Under åren 2024 - 2026 kommer jag tillsammans med docent Åsa Alftberg från Malmö universitet och professor Elizabeth Hanson från Linnéuniversitetet att genomföra ett Kamprad-finansierat projekt med fokus på anhöriga omsorgsgivare till personer med demenssjukdom, och den utbildning om att vara anhörig omsorgsgivare till en person med demenssjukdom som de erbjuds av kommunen. Jag kommer att börja arbeta aktivt i projektet i början av mars 2024. 

Ensam men med kontakt

Sedan 2022 har jag varit involverad i ett internationellt EQualCare projekt, med titeln ”Ensam men med kontakt”. Min formella roll i projektet kommer att avslutas 240229, men jag kommer fortsätta att bidra till att skriva den slutgiltiga artikeln under våren 2024. De deltagande länderna inkluderar Sverige, Tyskland, Finland och Lettland, där professor Clary Krekula från Linneuniversitetet är projektledare för det svenska teamet.

Projektet ”Ensam men med kontakt” fokuserar på digitala (o)jämlikheter bland anhöriga omsorgsgivare och intergenerationella relationer bland äldre som bor ensamma. Genom aktionsforskning bidrar individer som är 60 år och äldre aktivt i projektet som medforskare, genom att forma frågeställningar, genomföra intervjuer och analysera och sprida resultat. Projektet innefattar även granskning av de deltagande ländernas digitaliseringspolicies, samt analyser av nationella och internationella databaser för att förstå levnadsförhållanden, inkomster, hälsa och anhörigarbete bland individer som är 60 år och äldre.

Utbildning

Jag har genomgått forskarutbildningen i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet. Jag är socionom, har en magisterexamen i socialt arbete och en mastersexamen i integrerad hälsovetenskap. Jag har även genomgått en grundutbildning (steg 1) i systemisk familjeterapi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Camilla Malm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller