Inget foto av Carin Roos

Carin Roos

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20172020

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Som tidigare förskollärare och speciallärare med inriktning döv/hörsel i nästan trettio år har jag ett särskilt intresse för detta forskningsfält. Fokus i forskningen är interaktion, språk och lärande vilket också har lett henne till att intressera sig för många andra grupper av barn och unga.

  jag forskar om:

  • Förskole- och skolbarn med dövhet eller hörselnedsättning, perspektiv på läs- och skrivlärande
  • Tidiga möten med svensk text i en teckenspråkig förskolemiljö
  • Döva barns tvåspråkighet
  • Mentaliseringsutveckling och lärande hos döva spädbarn
  • Speciallärares upplevelse av yrkets förändring över tid
  • Barns liv och lärande i glesbygd
  • Lärarstudenters uppfattning om elever med diagnos inom Autismspektrumstörning

  Doktorsavhandling

  Fil Dr i pedagogik, doktorsavhandling från 2004, Skriftspråkande döva barn, handlar om hur man blir en läsande och skrivande människa, i hög grad utan tillgång till ljud, i en teckenspråkig förskole- och skolmiljö.

  Samverkan

  • Leder Mailnätverket DH FoU Nytt som utbyter information om forskning och andra aktiviteter inom forskning om döva barn och barn med hörselnedsättning
  • Leder Mailnätverket SoL som utbyter information om forskning och andra aktiviteter inom forskningsfältet Språk-, skriv och läslärande
  • Medlem och vetenskaplig ledare för BALU forskningsmiljö gällande Barndom, lärande och utbildning
  • Medlem i FoRP forskningsmiljö om Relationell Pedagogik
  • Leder SoL-projektet och dess seminarieserie på Karlstads universitet

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Carin Roos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler