Inget foto av Carin Roos
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20172020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Som tidigare förskollärare och speciallärare med inriktning döv/hörsel i nästan trettio år har jag ett särskilt intresse för detta forskningsfält. Fokus i forskningen är interaktion, språk och lärande vilket också har lett henne till att intressera sig för många andra grupper av barn och unga.

jag forskar om:

 • Förskole- och skolbarn med dövhet eller hörselnedsättning, perspektiv på läs- och skrivlärande
 • Tidiga möten med svensk text i en teckenspråkig förskolemiljö
 • Döva barns tvåspråkighet
 • Mentaliseringsutveckling och lärande hos döva spädbarn
 • Speciallärares upplevelse av yrkets förändring över tid
 • Barns liv och lärande i glesbygd
 • Lärarstudenters uppfattning om elever med diagnos inom Autismspektrumstörning

Doktorsavhandling

Fil Dr i pedagogik, doktorsavhandling från 2004, Skriftspråkande döva barn, handlar om hur man blir en läsande och skrivande människa, i hög grad utan tillgång till ljud, i en teckenspråkig förskole- och skolmiljö.

Samverkan

 • Leder Mailnätverket DH FoU Nytt som utbyter information om forskning och andra aktiviteter inom forskning om döva barn och barn med hörselnedsättning
 • Leder Mailnätverket SoL som utbyter information om forskning och andra aktiviteter inom forskningsfältet Språk-, skriv och läslärande
 • Medlem och vetenskaplig ledare för BALU forskningsmiljö gällande Barndom, lärande och utbildning
 • Medlem i FoRP forskningsmiljö om Relationell Pedagogik
 • Leder SoL-projektet och dess seminarieserie på Karlstads universitet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Carin Roos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller