Inget foto av Carina Elgan
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20002021

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade i december 2003 inom området unga kvinnors benhälsa och livsstil. Min avhandlingstitel var "Influence of lifestyle behaviours on bone mineral density among young healthy women: A two year study. A tentative salutary model", vid institutionen för omvårdnad, medicinska fakulteten, Lunds universitet. Min forskning har främst haft ett salutogent perspektiv med fokus på kvinnor och hälsa i vardagslivet. Mitt forskningsintresse har de senaste åren även kommit att innefatta psykometri och metrologi som bedrivs i samarbete med kollegor från Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag är legitimerad sjuksköterska sen 1984 och distriktssköterska (1991). De senaste åren har jag främst undervisat i Masterprogrammet Integrerad Hälsovetenskap där jag tidigare varit Programområdesansvarig. Jag är också klinisk lärare i de verksamhetsförlagda kurserna i termin 2 och termin 6 i sjuksköterskeprogrammet.

De senaste åren har jag främst undervisat och examinerat i Masterprogrammet Integrerad Hälsovetenskap (avancerad nivå) där jag också varit Programområdesansvarig. Jag är också klinisk lärare i de verksamhetsförlagda kurserna i termin 2 och termin 6 i sjuksköterskeprogrammet (grundnivå).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Carina Elgan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller