Inget foto av Carina Mårtensson

Carina Mårtensson

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20042017

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Jag undervisar i oral hälsa på Tandhygienistprogrammet, vilket innebär såväl teoretisk som klinisk undervisning, och handleder uppsatser i huvudsak på kandidatnivå. 

Förutom undervisning arbetar jag med egen patientbehandling som tandhygienist vid tandvårdsmottagningen som finns på högskolan. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Carina Mårtensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler