Foto av Carola Aili

Carola Aili

docent, Biträdande professor

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  19992020

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Carola Aili är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler