Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger i förskolans kvalitetsarbete och förskollärarprofessionens kompetens. Jag tog min Magisterexamen 2017 och i mitt examensarbete undersökte jag förskollärares uppfattning om ett ökat ansvar över kvalitetsarbetet i förskolan. Syftet med studien var att nå kunskap som kunde bidra till ökad förståelse av förskollärarens ansvarsförhållanden till arbetslaget samt till läroplanens och skollagens mål och intentioner. Titel, Ansvar som redskap för ökad måluppfyllelse: En undersökning av förskollärares uppfattning om ett ökat ansvar att leda det pedagogiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Undervisning

Jag innehar kursansvar i Förskollärarutbildningen med inslag av validering samt Förskollärarutbildningen erfarenhetsbaserad. Jag är legitimerad förskollärare och har 26 års erfarenhet av att arbeta i förskolan.