Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning
Mitt forskningsintresse är hur elevers grundläggande antals-och taluppfattningen kan stödjas i undervisningen och på hur matematiksvårigheter kan förebyggas. Förmågan att direkt uppfatta antal (subitisering) lyfts fram i forskning som en kritisk aspekt för att förstå idéer om mängder, antal och tals delhelhetsrelationer. I ett pågående forskningsprojekt (VR-projekt 2022-2025) undersöker vi med hjälp av eyetracking elevernas visuella uppmärksamhetsmönster när de bedömer antal via datorbaserade stimuli. På så sätt kommer aspekter som är kritiska för deras lärande att bli möjliga att identifiera.

 

Undervisning
Min bakgrund är grundskollärare åk 1-7 i Ma/No, specialpedagog och speciallärare med inriktning matematikutveckling. År 2022 färdigställde jag licentiatavhandlingen "Specialdidaktiska perspektiv på grundläggande antals-och taluppfattning". I min nuvarande anställning som adjunkt i matematikdidaktik på Högskolan Kristianstad undervisar jag på speciallärarprogrammet med inriktning matematikutveckling och på grundlärarprogrammen i matematikdidaktik.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Catarina Wästerlid är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller