Inget foto av Cecilia Gardsten
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20132018

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har en filosofie licentiatexamen i vårdvetenskap sedan 2018 från Linnéuniversitetet. Mitt intresseområde är e-hälsa, dvs hälso- och sjukvård i kombination med informations- och kommunikationsteknik (IKT). Min licentiatuppsats har titeln "Personcentrerad IKT-tjänst för personer med typ 2-diabetes". 

Forskningsprojektet för mina studier var deltagarbaserat, flervetenskapligt och genomfördes i nära samarbete mellan personer med typ 2-diabetes, personal inom Region Skåne samt forskare inom vårdvetenskap och informatik vid Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet. I studierna identifierades vilka egenvårdsstöd personer med typ 2-diabetes efterfrågar i en framtida informations- och kommunikationstjänst (IKT). En relativt stor andel av Sveriges befolkning får diagnosen typ 2-diabetes och till stor del behandlas sjukdomen genom egenvård. Personer med några få års erfarenhet och personer med flera års erfarenhet av typ 2-diabetes hade både liknande och olika erfarenheter av utmaningarna med egenvård. Ur ett personcentrerat perspektiv är det önskvärt att en IKT-tjänst kan möta behov av egenvård utifrån varje persons individuella villkor. Hänsyn behöver tas till personens kunskapsbehov för att stödja till utveckling av färdigheter i egenvård. Det övergripande kravet för att hantera egenvård var att acceptera diagnosen, vilket bidrog till att det var möjligt att fatta beslut i vardagen.

Acceptans av diagnosen gjorde det också möjligt att acceptera information, att lära sig om sitt hälsotillstånd samt hantera egenvården. Förtroendefullt partnerskap med hälso- och sjukvårdspersonal och närstående behövdes för att kunna ta till sig information och vara villig att kommunicera. Olika möjligheter att kommunicera bidrog till att det var lättare att acceptera diagnosen och förstå vad typ 2-diabetes innebär. Forskningen visade att personer med typ 2-diabetes har olika behov av egenvårdsstöd i olika faser av sjukdomen. Forskningsprojektet är godkänt av etikprövningsnämnd (Dnr 2012/329 och Dnr 2012/6). Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Cecilia Gardsten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler