Foto av Cecilia Pettersson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Min forskning har olika inriktningar. Ett forskningsområde fokuserar hur bostaden fungerar som vårdmiljö för boende samt personal inom hemtjänst eller hemsjukvård. Andra forskningsområden handlar om: Utvärdering av dagverksamhet för äldre personer, Reablement i särskilt boende, Att åldras och flytta till särskilt boende samt Tillgänglighet och delaktighet för personer som använder förflyttningshjälpmedel. Jag disputerade 2014 vid Lunds universitet med avhandlingen ”Power mobility device use: participation and accessibility”.

Jag är leg. arbetsterapeut sedan 1986 och har efter många års kliniskt arbete arbetat med forskning och undervisning vid olika lärosäten: Lunds universitet, Umeå universitet, Högskolan i Jönköping, Chalmers tekniska högskola, Örebro universitet och sedan april 2023 är jag anställd vid Högskolan Kristianstad.

Jag är meriterad lärare vid Umeå universitet samt excellent lärare och docent vid Örebro universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Cecilia Pettersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller