Foto av Cecilia Pettersson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Cecilia Pettersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.