Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning utgår ifrån språkliga aspekter i matematiken där konstruktionen av texter i matematiken samt elevers läs- och skrivstrategier i matematiken är i fokus. Jag är även intresserad av hur teori och praktik kan samverka och i min avhandling har jag utfört en interventionsstudie tillsammans med en lärare där olika läs- och skrivstrategier implementerades under ett år för att utveckla årskurs 4 elevers resonemangsförmåga i matematik. Jag har sedan fortsatt med att undersöka elevers lässtrategier i matematiken i olika årskurser för att synliggöra hur dessa påverkar elevers förståelse i matematiken.

Hur inkludering med fokus på lärmiljön kan bidra till elevernas engagemang och lärande i matematik, men även generellt, är något som jag är mycket intresserad av att undersöka vidare.

Undervisning

Min bakgrund är att jag är grundskollärare och speciallärare med inriktning matematik. Jag har tidigare undervisat i matematik i årskurs 1-9 och vid universitet/högskola bland annat i UVK, matematikdidaktik, VFU samt specialpedagogik. För närvarande undervisar jag på speciallärarprogrammen och på grundlärarprogrammen på Högskolan Kristianstad.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Cecilia Segerby är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller