Inget foto av Cecilia Segerby
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20132023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning utgår ifrån språkliga aspekter i matematiken där konstruktionen av texter i matematiken samt elevers läs- och skrivstrategier i matematiken är i fokus. Jag är även intresserad av hur teori och praktik kan samverka och i min avhandling har jag utfört en interventionsstudie tillsammans med en lärare där olika läs- och skrivstrategier implementerades under ett år för att utveckla årskurs 4 elevers resonemangsförmåga i matematik. Jag har sedan fortsatt med att undersöka elevers lässtrategier i matematiken i olika årskurser för att synliggöra hur dessa påverkar elevers förståelse i matematiken.

Hur inkludering med fokus på lärmiljön kan bidra till elevernas engagemang och lärande i matematik, men även generellt, är något som jag är mycket intresserad av att undersöka vidare.

Undervisning

Min bakgrund är att jag är grundskollärare och speciallärare med inriktning matematik. Jag har tidigare undervisat i matematik i årskurs 1-9 och vid universitet/högskola bland annat i UVK, matematikdidaktik, VFU samt specialpedagogik. För närvarande undervisar jag på speciallärarprogrammen och på grundlärarprogrammen på Högskolan Kristianstad.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Cecilia Segerby är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller