Inget foto av Charlotte Tullgren
20022021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag medverkar i forskningsprojekt som riktar sig mot förskolans verksamhet. 

  • Learning Study i förskolan: i en learning study studeras förskolebarns förståelse och lärande av lärandeobjektet flest och mest. 
  • Kvalitetsarbete i förskolan: Här studeras olika kvalitetsdiskurser kring försko­lans verksam­het som kommer till uttryck i nationella och lokala styrdokument samt i förskole­­personalens tal kring kvalitet.

Undervisning

Mina undervisningsområden är relaterade förskolans verksamhet, förskolebarns lek och lärande samt förskollärares arbete.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Charlotte Tullgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller