Inget foto av Christel Persson

Christel Persson

 • Källa: Scopus
 • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20012022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Efter att jag disputerade har jag arbetat som projektledare för ett antal forskningsprojekt som fått externa och interna medel beviljade. Jag medverkar i såväl Dansk-Svenska som Finland-Svenska forsknings- och utvecklingsprojekt. Under 2014 erhöll jag exempelvis för grundlärarutbildningens räkning avsevärda ekonomiska medel från Svensk-Danska kulturfonden vilket möjliggjorde att de svenska studenterna fick möjlighet att besöka ett lärosäte i Vordingborg, Danmark under tre dygn och att Högskolan Kristianstad med studenter dessutom stod som värd för en grupp lärarstudenter från Vordingborg under tre hela dagar. Lärarutbildarnas lärarutbyte finansierades via Erasmus.

Samverkan

Jag är även aktiv i samverkansprojekt med omgivande samhälle såsom privata företag och offentlig förvaltning gällande hållbart miljöbeteende, även hos nästa generation och utveckling av pedagogiska och digitala verktyg inom området.

Projekt sker även inom ramen för kursen Entreprenöriella färdigheter i arbetslivet (VF6705) på avancerad nivå.

Undervisning

Jag är utbildad Matematik- och NO-lärare vid Lunds Universitet. Lärarlegitimation utfärdad 2013 (Skolverket) och beslut om utnämning till lektor i grundskolan och gymnasieskolan 2013 (Skolverket).

Jag föreläser inom miljö och hållbar utveckling vid lärarprogrammen, miljöstrategprogrammet och VA- och kretsloppsteknikerprogrammet. Jag har genom åren också undervisat i matematikdidaktik i lärarutbildningen, t.ex. matematik ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv.
Föreläsningar med fokus på: Lärande för hållbar utveckling i förskolan och skolan.

Föreläsningar på teman: Miljöpsykologi, etik och kommunikation, samhällsplanering och arbetsmiljö.

 • Hållbar utveckling ur ett globalt, regionalt och globalt perspektiv
 • Ekologisk design för hållbar utveckling
 • Ekologiska levnadsvanor och hållbar konsumtion
 • Environmental attitudes
 • Ecological lifestyles and sustainable consumption

Undervisning för hållbar utveckling
Uppstart 2017 med fortsättning 2018, 2019 och 2020. Utveckling av högskolepedagogisk temakurs: Undervisning för hållbar utveckling, 4,5 hp Samarbete med Daniel Einarson, Christel Persson & Maria Melén

Läromedelsproduktion
Mitt miljöintresse har resulterat i författarskap till flera läroböcker, exempelvis:

Persson, C. & Persson, T. (2020). Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle. Lund: Studentlitteratur.
I boken konkretiseras begreppet hållbar utveckling. Områden som belyses är ekosystem, kretslopp, energi, olika typer av resurser, miljöpåverkan, klimat, biologisk mångfald samt internationellt arbete. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. I boken sammanvävs naturvetenskap, samhällsplanering och samhällskunskap på ett övergripande och tvärvetenskapligt sätt. Boken vänder sig till elever i gymnasieskolan, studenter i högskoleutbildningen, samt en miljöintresserad allmänhet.

Persson, C., Andersson, H., Dahlqvist, C, Nihlgård, B. & Bramryd, T. (2019). Människa och Miljö med praktisk vägledning för projekt. Lund: Studentlitteratur.
Jag är såväl författare som redaktör till boken Människa och Miljö med praktisk vägledning för projekt och den riktar sig till studerande vid högre utbildning inom miljö- och landskapsvetenskap, skogs- och lantbruksvetenskap, ekonomi och samhällsplanering. Den riktar sig även till yrkesverksamma som arbetar praktiskt med klimat- och miljöfrågor samt Agenda 2030 inom företag, kommuner och myndigheter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

Tilldelningsdatum: 2008-sep-01

Magister

Tilldelningsdatum: 2005-sep-01

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christel Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller