Inget foto av Christian Koch

Christian Koch

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är idag universitetslektor i marknadsföring vid Högskolan Kristianstad. Jag disputerade på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och är specialiserad inom varumärken och varumärkesledning. Förutom min expertis inom positionering och varumärkesaktivism inkluderar mina forskningsintressen även marknadsskapande och strategisk förändring. 

Metodologiskt använder jag mig främst av longitudinella metoder baserade på intervjuer, arkivdata och (n)etnografi. Från dessa datakällor bygger han processteorier om hur organisations- eller marknadsprocesser utvecklas. 

Min senaste forskning fokuserar på scenarioanalys inom livsmedelssektorn med ett specifikt fokus på mejeribranschens långsiktiga utveckling ur ett intressentperspektiv. Förutom min akademiska expertis har jag branscherfarenhet från olika roller inom marknadsföring och har rådgivit företag från ett brett spektrum av branscher. 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christian Koch är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller