Inget foto av Christina Svensson
20182023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som lektor i pedagogiskt arbete mot de yngre åldrarna på lärarutbildningen vid HKR. Mitt forskningsområde är inom undervisningsutvecklande professionsutbildning för förskollärare och lärare. Det innebär att jag som forskare arbetar med och för lärare i förskola och skola. Min forskning fokuserar på hur metodteoretiskt stöd kan stödja förskollärare och lärare att förbättra och fördjupa sin förståelse av hur barn/elever förstår ett innehåll i undervisningssituationer. Det renderar resultat som är betydelsefulla att beakta inom alla utbildningsområden.  

 

Min forskning knyts nära praktiken eftersom jag arbetar med utgångspunkt i den kollaborativa forskningsansatsen Learning study. Jag är aktiv handledare och undervisande lärare i samtliga mina forskningsprojekt. Det innebär att jag inom min undervisning på lärarutbildningen kan sammanfoga teori och praktik på ett nyanserat sätt för blivande förskollärare och lärare.

 

Publikationer

Wedege, T., Grunditz, A., Lansheim, B., Svensson, C., Nordahl, M., Bynke, M., & Zanjani, N. (2011). Rapport i forskningscirkeln: Vardagsmatematik: Från förskolan över grundskolan till gymnasiet. FoU Malmö-utbildning.

 

Svensson, C. (2015, February). Preschool teachers' understanding of playing as a mathematical activity. In CERME 9-Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 2003-2009).

 

Svensson, C. (2017). Lek som matematisk aktivitet: hur matematiska aktiviteter konstitueras i förskola och förskoleklass och hur de förändras under en kompetensutvecklingsinsats (Licentiatuppsats, Malmö högskola).

 

Lelinge, B., & Svensson, C. (2020). Learning study-att göra skillnad!: Kunskapsutvecklande och inkluderande undervisning på fritidshem i Lomma kommun.

 

Lelinge, B., & Svensson, C. (2020). Teachers' awareness and understanding of students' content knowledge of geometric shapes. Problems of Education in the 21st Century78(5), 777-798.

 

Svensson, C., & Holmqvist, M. (2021). Pre-Service Teachers' Procedural and Conceptual Understanding of Pupils' Mean Value Knowledge in Grade 6. International Electronic Journal of Mathematics Education16(3).

 

Svensson, C., & Wester, R. (2022, February). Socio-mathematical norms regulate whole-class discussion. In Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12).

 

Svensson, C. (2022). Undervisningsutvecklande professionsutbildning för blivande och verksamma matematiklärare: en studie med utgångspunkt i ett variationsteoretiskt perspektiv (Doctoral dissertation, Malmö universitet).

 

 

Svensson, C. (2022). Discerning preschool teacher’s experiences to enhance children’s participation in mathematical play activities. SN Social Sciences2(8), 157.

 

Svensson, C. E. (2023). Using video-recordings to enhance pre-service teachers’ abilities to identify mathematical activities in pre-school. Cogent Education10(1),

2194778, DOI: 10.1080/2331186X.2023.2194778

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller