• Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20192021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I mitt avhandlingsarbete har jag fokus på professioners involvering i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området åldrande och hälsa. Jag ingår i UserAge, som är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprogram. Det övergripande syftet i UserAge är att få ökad kunskap kring involvering av personer utanför akademin i forskning kring åldrande och hälsa från olika perspektiv, med målet att utveckla teorier och metoder för forskning och kunskapsöverföring om och med personer utanför akademin.

Involvering av kunskapsanvändare i forskningsprocessen kan säkerställa att kunskap som skapas tillsammans är relevant för användarna, applicerbar i praktiken och hållbart inom vård och omsorg. Kunskapsanvändare kan vara alla som har ett intresse i, nytta av eller använder sig av kunskapen från forskningen, såsom äldre personer, anhöriga, professioner, beslutsfattare och andra intressenter. Med involvering menas att man aktivt deltar i en eller fler av forskningsprocessens olika steg, vilket kan vara på olika nivåer, dock mer än endast svara på frågor eller ta ett test.

Då den äldre delen av befolkningen i Sverige och i världen förväntas öka de kommande årtiondena, medför detta ett ökat krav på vård- och omsorgssektorn. Därutöver upplever många professioner och beslutsfattare att det är svårt implementera fynd från forskning i praktiken, i deras dagliga jobb. Ett sätt att minska avståndet som finns mellan forskning och praktiken är ett ökat fokus på involvering av professioner i forskningen. Det är därför ett behov för mer kunskap kring professioners involvering i forskning, att undersöka deras erfarenheter av att samarbete med forskare samt involveringens effekt på implementeringen av forskning i praktiken inom området åldrande och hälsa.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christine Etzerodt Laustsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller