Inget foto av Christoffer Dahl
20102023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning försöker jag utforska teoretiska och metodologiska beröringspunkter mellan språkvetenskap, litteraturvetenskap och didaktik. Främst har jag ägnat mig åt läromedelsanalys med inriktning mot receptionsteori, genreteori, multimodal analys och diskursanalys. Jag har precis påbörjat en större komparativ studie, som kan ses som en vidareutveckling av min avhandling, Litteraturstudiets legitimeringar. Analys av skrift och bild i fem läromedel i litteratur för gymnasieskolan, och som kommer att jämföra hur danska, norska och svenska läroböcker i litteratur för gymnasieskolan legitimerar litteraturstudiet i skrift och bild med fokus på intersektionalitet. 

Undervisning

Jag är lektor i svenska med didaktisk inriktning och har varit anställd vid Högskolan Kristianstad sedan hösten 2015. Jag undervisar i bland annat textanalys och barnlitteratur. 

Samverkan

Sedan 2013 skriver jag tillsammans med Mikael Nordenfors (Institutionen för svenska språket/Göteborgs universitet) på Skolverkets hemsida om forskning som kan kopplas till området språklig kompetens. Detta uppdrag går via nätverket SMDI (Svenska med didaktisk inriktning).

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christoffer Dahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller