Foto av Claes Dahlqvist
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20102023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. I mitt avhandlingsprojekt uforskar jag lärarstudenters affektiva upplevelser i informationssökningsprocessen och vilka implikationer dessa kan ha för lärande av informationskompetenser.

Jag arbetar också som underivsande bibliotekarie på Högskolan Kristianstad där jag undervisar lärarstudenter i hur man söker, värderar och använder information. Jag undervisar och handleder även doktorander i referenshanteringsprogrammet EndNote.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Claes Dahlqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller