Foto av Daniel Östlund

Daniel Östlund

Professor i pedagogik inr specialpedagogik

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20052024

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Undervisning

  Jag undervisar i speciallärarprogrammet, i specialpedagogiskt program,  masterprogrammet i utbildningsvetenskap och i forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. Jag handleder för närvarande tre doktorander. 

  Forskning

  För närvarande arbetar jag med tre  forskningsprojekt: 

  1) Speciallärares och specialpedagogers relationskompetens, i samverkan med professor Jonas Aspelin och professor Anders Jönsson (pågår tom. 31 december 2023). Finansieras av Vetenskapsrådet. 

  2) Kunskapsuppdraget i anpassade skolformer (KASK) i samverkan med IFOUS, Mälardalens universitet (docent Nina Klang och lektor Anna-Lena Andersson) och Bjuvs kommun, Klipppans kommun, Kristianstads kommun, Stockholms stad, Ulricehamns kommun, Västerås kommun och Åstorps kommun (2022-2025). Finansieras av IFOUS. 

  3) Longitudienell studie av de specialpedagogiska programmen, i samverkan med lektor Cecilia Segerby och fil dr Helena Sjunnesson (2022-2027). Finansieras internt. 

  Därutöver medverkar jag även i mina doktoranders pågående forskningsprojekt: 

  1) Sofia Lindbergs projekt: Att utveckla pedagogisk relationskompetens med stöd av virtuella simuleringar med avatarer. (disputation 2025).

  2) Lisa Franssons projekt: Naturvetenskap på fritids?! (Disputation 2026). 

  3) Kristian Blomberg Kjellströms projekt: Digitala textkompetenser: lärares didaktiska val för anpassningar i undervisningen. (Disputation 2027). 

  Utbildning

  Utöver min doktorsexamen i pedagogik från 2012 har jag även följande examina: 

  1) Barn och ungdomspedagogisk examen, 180 hp, för arbete i fritidshem (1997) 

  2) Magisterexamen i pedagogik (2004) 

  3) Specialpedagogexamen (2006) 

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Daniel Östlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller