Inget foto av Daniel Einarson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1997 …2023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Är medlem av Datavetenskaps forskningsmiljö RECS som jag också ledde under det första året. Forskningsinriktningar har kretsat kring IoT-baserade system, och Machine Learning, men även pedagogiskt orienterat arbete.

Min doktorsavhandling handlade om distribuerade system av autonoma komponenter för simulering och realtidsstyrning. Kombinationer av sådana kan relatera till inre tänkande, med reaktioner i en fysisk omgivning. Typiskt kan detta också ses i sammanhang av Den digitala fabriken, som är en del av begreppet Fjärde industriella revolutionen. Simuleringar görs här för att planera framtida realtidsaktiviteter.

Undervisning

Jag har undervisat i datavetenskap på universitet och högskola under flera decennier. Fokus ligger numera på projektundervisning för tredjeårsstudenter på kandidat, och på magisternivå. Här strävar jag efter att ha forskningsrelaterade projektexempel, t ex tekniker för smarta hem, eller bildanalyser av sprickor i betong. Jag är även involverad i en kurs för att se hur datavetenskap kan bidra till hållbar utveckling.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Daniel Einarson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller