Foto av Daniela Argento
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20092024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag är biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan Kristianstad, där jag är medlem i forskningsmiljön GRIP (Governance, Regulation, Internationalization and Performance).

Jag bedriver forskning inom flera olika områden, till exempel

 • styrning av offentlig sektor
 • smarta städer och cirkulär ekonomi
 • innovationsprojekt i samverkan
 • medborgare engagemang i hållbart stadsutveckling
 • redovisning- och organisationsförändringar
 • hållbarhet och integrerad rapportering
 • hållbarhetsrevision
 • digitalisering
 • akademikers identitet
 • undervisning av SDGs
 • forskningskommunikation.

Jag har omfattande erfarenhet av att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder och olika teorier. Jag är en del av ett stort nätverk av forskare och samarbetar regelbundet med både svenska och internationella forskarkollegor i flera olika forskningsprojekt.

Min mångsidiga forskning har resulterat i publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Accounting, Auditing & Accountability Journal, Critical Perspectives on Accounting, Meditari Accountancy Research, Qualitative Research in Accounting and Management, Journal of Management Control, Journal of Accounting and Organizational Change, Organization & Environment, Public Administration & Development, Public Money & Management, Utilities Policy, International Journal of Public Sector Management, Public Organization Review, International Review of Administrative Sciences, International Journal of Public Policy.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Daniela Argento är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller