Foto av Daniela Argento
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20092022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan Kristianstad, där jag leder forskningsmiljön GRIP (Governance, Regulation, Internationalization and Performance).

Jag bedriver forskning inom flera olika områden, till exempel

 • styrning av offentlig sektor
 • smarta städer och cirkulär ekonomi
 • innovationsprojekt i samverkan
 • hållbarhet och integrerad rapportering
 • organisations- och redovisningsförändringar
 • relationer mellan interna och externa revisorer
 • akademikers identitet.

Jag har omfattande erfarenhet av att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder och olika teorier. Jag är en del av ett stort nätverk av forskare och samarbetar regelbundet med både svenska och internationella forskarkollegor i flera olika forskningsprojekt.

Min mångsidiga forskning har resulterat i publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Accounting, Auditing & Accountability Journal, Meditari Accountancy Research, Journal of Management Control, Journal of Accounting and Organizational Change, Organization & Environment, Public Administration & Development, Public Money & Management, Utilities Policy, International Journal of Public Sector Management, Public Organization Review, International Review of Administrative Sciences, International Journal of Public Policy.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Daniela Argento är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller