Daniella Dinse

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Sedan februari 2021 är jag doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad där jag även tillhör forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Min forskning handlar om fysisk aktivitet som anordnas i kommunal regi för personer över 65 år.

Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska på olika sjukhus inom medicin och kirurgi. Jag har även jobbat inom kommunal hälso- och sjukvård på olika särskilda boenden, varav 5 år med inriktning demensvård. Jag är även specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Vidare tillhör jag forskningsgruppen Människa – Hälsa - Samhälle (MHS) vid Högskolan Kristianstad och jag är även ansluten till forskarskolan SWEAH (Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen