Daniella Dinse

  20202023

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Sedan februari 2021 är jag doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad där jag även tillhör forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Min forskning handlar om fysisk aktivitet som anordnas i kommunal regi för personer över 65 år.

  Tidigare och sedan sommaren 2003 har jag arbetat som sjuksköterska på olika sjukhus inom medicin och kirurgi. Jag har även jobbat inom kommunal hälso- och sjukvård på olika särskilda boenden, varav 5 år med inriktning demensvård. Jag är även specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Vidare tillhör jag forskningsgruppen Människa – Hälsa - Samhälle (MHS) vid Högskolan Kristianstad och jag är även ansluten till forskarskolan SWEAH (Swedish National Graduate School on Ageing and Health).

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Daniella Dinse är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller