Foto av Elisabet Rothenberg
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1991 …2022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Elisabet Rothenberg, legitimerade dietist, biträdande professor, hälsovetenskap högskolan Kristianstad. Hon disputerade 1997 på en avhandling med titeln ”Nutrition in the elderly. Dietary intake and dietary  assessment methods”. Hon har varit anställd vid högskolan sedan 2014. Tidigare chefsdietist på Sahlgrenska universitetssjukhuset 1997-2010. Elisabet har även arbetat som verksamhetsutvecklare med inriktning mot patientsäkerhet på Sahlgrenska sjukhuset. Elisabet och också lång erfarenhet av kliniskt arbete inom äldreomsorgen.

Hon är ordförande i SWESPEN den svenska grenen av den europeiska nutritionsorganisationen ESPEN (European Society of Clinical Nutrition and Metabolism) sedan 2016 och ingår i ESPEN council och medverkar i framtagandet av olika guide lines för klinisk nutrition .

Elisabet är också aktiv i den svenska dietistorganisationen Dietisternas Riksförbund (DRF) som hon varit ordförande i 16 år. Hon deltar också aktivt i den europeiska dietistorganisationen The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) arbetet och i internationella expertgruppen för en amerikanska dietistorganisationen the Academy of Nutrition and Dietetics (AND) arbete med SNOMED CT.

Forskningen rör sig inom området geriatrisk nutrition och handlar om energi och näringsbehov samt kroppssammansättning, i relation till hälsa under åldrandet. Elisabet ingår i forskargruppen Centre for Ageing and Health (Age Cap) och studerar där olika befolkningskohorter i studien the Gothenburg H70 birth cohort studies med avseende på samband mellannutrition, kroppssammansättning och fysisk funktion.

Elisabet är nu ansvarig för det Forte finansierade projektet Senior alert - ett medel för bättre vård i samverkan" (SeSAM). Under fyra år kommer forskargruppen att genomföra fyra delstudier för att studera faktorer som utgör stöd respektive hinder för att Senior alert ska bidra till en effektiv och kraftfull vårdpreventiv process, som främjar effektiv samverkan mellan olika aktörer, samt utarbeta en modell för samverkan. Projektet finansieras av Forte med medel från utlysningen "Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021".

 

Expertuppdrag:

 • Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa
 • Senior alterts styrgrupp
 • Socialstyrelsen vetenskapliga råd
 • Nationell arbetsgrupp (NAG) skörhet inom ramen för Nationell kunskapsstyrning

                                       

Citeringar

                       Google Scholar     Web of Science          Scopus

Antal artiklar                                        55                             77

H-index                       27                     23                             25

I10-index                     48                              

Citations                    4984                 2521             

 

Publikationer

88 abstracts

77 peer reviewed artiklar

46 kapitel i läroböcker,

91 audiovisuellt material, rapporter, informationsmaterial, web-sidor

38 popular Science and Newspaper articles

2 översiktsartiklar

1 editorial

2 vetenskapliga rapporter för Socialstyrelsen  

2 vetenskapliga rapporter för Livsmedelsverket

1 vetenskapliga rapporter för the Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC)

1 vetenskapliga rapporter för report RISE Research Institutes of Sweden AB

1 film UR play https://urplay.se/program/223696-ur-samtiden-om-aldrande-och-att-aldras-kroppens-funktioner-nar-du-blir-aldre  

 

Referee

Reviewed 91 papers for 31 different peer-reviewed journals

 

Editoria board

Dietist Aktuellt 2004 - 2019

Guest editor Nutrients 2020

 

Editor

4 läroböcker

 

 

Undervisning

Samverkan

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Nationell ämneskategori

 • Annan medicin och hälsovetenskap (305)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Elisabet Rothenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller