Inget foto av Elisabeth Einarsson

Elisabeth Einarsson

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20082018

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Geovetenskap (framförallt paleontologi) och geovetenskaplig didaktik är mina två stora forskningsområden som på olika sätt kan kombineras, men även behandlas var och en för sig. Min forskning inom geovetenskap (paleontologi) handlar om att beskriva den förhistoriska miljön och ekologin i Kristianstadsområdet för 80 miljoner år sedan då det bland annat fanns dinosaurier, flygödlor, plesiosaurier, mosasaurier, hajar och stora marina sköldpaddor i området. Denna koppling till närmiljön är något som jag gärna knyter till föreläsningar, övningar, exkursioner men framförallt i examensarbeten där studenterna får vara med och arbeta fram nya forskningsresultat från Kristianstads närmiljö.

  Min forskning inom geovetenskaplig didaktik fokuserar främst på hur man kan använda sig av barnens nyfikenhet för dinosaurier för att göra de mer intresserade för naturvetenskap i stort samt om förmågan att greppa tidsperspektiv för utökad förståelse för bland annat hållbar utveckling och klimatförändringar.

  Samverkan

  Min forskning om dinosauriernas tid, framförallt i form av utgrävningar och fältarbeten, har hittills väckt mångas nyfikenhet, vilket skapat uppmärksamhet i media och bland volontärer som ser utgrävningar som ett spännande äventyr som de gärna får delta i. Inom skolsamverkan har barnaktiviteter på förskolor, skolor och bibliotek visat sig vara mycket populära. Till den bredare allmänheten för alla åldrar genomför jag även exkursioner, populärvetenskapliga föreläsningar, rådgivning, film och geologishower. För att kunna göra intresseväckande och spännande populärvetenskapliga presentationer som illustrerar hur det har sett ut i Kristianstadsområdet under slutet av dinosauriernas tid med hjälp av några fragmentariska fossil så samarbetar jag med några illustratörer som hjälper mig att rekonstruera de förhistoriska djuren och den förhistoriska miljön.

  Samverkansuppdraget har för mig även i stora drag inneburit utveckling av ”den nya lärarfortbildningen” vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet, lärardagar i geologi, materialet ”Geologi i läroplanen”, arbetet i arbetsgrupperna ”Skolgruppen” och tidigare även ”Geovetenskap i skolan” vid Kungliga vetenskapsakademien, barnaktiviteter på förskolor och bibliotek, populärvetenskapliga föreläsningar på skolor, projekt om breddad rekrytering, upprättande av ”Resurscentrum för geologi i skolan” på Geologiska institutionen vid Lunds universitet med tillhörande hemsida ”Geologi för alla”.

  Undervisning

  Jag är sedan 2018 universitetslektor i geovetenskap med inriktning paleontologi och geovetenskapens didaktik vid Högskolan Kristianstad.

  Jag är sedan 2018 universitetslektor i geovetenskap med inriktning paleontologi och geovetenskapens didaktik vid Högskolan Kristianstad. Jag undervisar framförallt på LandskapsvetarprogrammenFörskollärarutbildningen och Ämneslärarutbildningen. I min undervisning fokuserar jag främst på ämnesområdena naturvetenskap och geovetenskap, men är även handledare och bedömande lärare för projektarbeten, examensarbeten och VFU. Utöver detta är jag även aktiv inom forskargrupperna LISMA och MABH.

  Jag har en doktorsexamen inom geobiosfärsvetenskap med inriktning mot paleontologi samt dessförinnan en akademisk magisterexamen i geologi avlagda vid Geologiska institutionen, Lunds universitet. Jag har en lärarexamen som gymnasielärare i biologi och naturvetenskap från Högskolan Kristianstad och därmed en lärarlegitimation.

  Jag har arbetat som gymnasielärare (i biologi, naturkunskap och miljökunskap) på Österänggymnasiet i Kristianstad, men också som naturskolepedagog på Naturskola och innan dess som korttidsvikarie på olika förskolor och skolor. Tidigare har jag även undervisat på Lunds universitet inom både geologiprogrammet och i den högskolepedagogiska introduktionskursen där jag även hade kursansvar. I min tjänst som universitetsadjunkt i naturvetenskapens didaktik vid Lunds universitet arbetade jag förutom med kursgivning av högskolepedagogik även med lärarfortbildning och breddad rekrytering. Jag har tidigare även varit studievägledare och internationell koordinator på Geologiska institutionen vid Lunds universitet.

  Jag har blivit utnämnd till ETP-lärare (Excellent Teaching Practitioner) och ingick därmed i Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi vid Lunds universitet.

  Från och med 2018 är jag även ledamot i nationalkommittén för geologi vid Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm där jag tidigare även varit ledamot i Kommittén för skolfrågor.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 14 – Hav och marina resurser

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Elisabeth Einarsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler