Foto av Emily Sonestedt
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20212023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag har en magisterexamen i nutrition från Stockholms universitet (2003), en doktorsexamen i folkhälsovetenskap och nutritionsepidemiologi från Lunds universitet (2009), och är docent i nutritionsepidemiologi vid Lunds Universitet (2015). Mitt främsta forskningsfokus involverar studier på sambandet mellan kostfaktorer och sjukdomsrisk.

Utbildning

Jag har en magisterexamen i nutrition från Stockholms universitet (2003) och en doktorsexamen i folkhälsovetenskap och nutritionsepidemiologi från Lunds universitet (2009).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Emily Sonestedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller