Foto av Emily Sonestedt
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20212024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Emily Sonestedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.