Foto av Emily Sonestedt
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20212024

Forskningsoutput per år

Nätverk

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.