Foto av Emma Renström
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20192023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har handlat om sociala faktorer bakom radikalisering och protestaktiviteter, och just nu leder jag ett projekt om affektiv polarisering finansierat av Vetenskapsrådet. Jag bedriver också forskning om språk, genus och kognition, där mitt främsta fokus har varit att studera det könsinkluderande pronomenet hen.

Undervisning

Jag är lärare och forskare på psykologiska avdelningen. Jag har undervisat inom olika delar av psykologi med mycket fokus på metod och statistik, vilket jag tycker är väldigt roligt och viktigt. Mitt övergripande intresseområde är socialpsykologi och mer specifikt är jag intresserad av genuspsykologi och politisk psykologi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Social and cognitive biases in large group decision settings, Stockholm University

Tilldelningsdatum: 2011-sep.-29

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)
  • Psykologi (50101)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Emma Renström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller