Inget foto av Erika Hansson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade i psykologi vid Lunds universitet 2017. I min avhandling studerar jag gränslandet mellan ätstörningar och sunda matvanor hos ungdomar och även hur dessa störda ätbeteende är relaterade till sämre känslohantering, depressiva tankar och låg självkänsla hos de som är drabbade.

Undervisning

Jag arbetar primärt med utvecklings- och socialpsykologi på grund-, yrkes- och ämneslärarutbildningarna vid Högskolan Kristianstad, men är även verksam inom det beteendevetenskapliga programmet.

Jag är leg. gymnasielärare med samhällskunskap som huvudämne sedan 2007 (Malmö Högskola) och har arbetat på högskolan Kristianstad parallellt med arbete i gymnasieskolan sedan 2006.

Sedan 2009 arbetar jag endast på Högskolan Kristianstad, primärt med utvecklings- och socialpsykologi på grund-, yrkes- och ämneslärarutbildningarna men är även verksam inom det beteendevetenskapliga programmet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Erika Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller