Inget foto av Eva Borgfeldt

Eva Borgfeldt

  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse rör frågor i svenskämnets didaktik, tidig läs- och skrivutveckling, språk- och kunskapsutvecklande multimodalt textarbete samt lärares bedömningspraktik ur ett flerspråkigt perspektiv.

I avhandlingsarbetet undersöker jag en lärares språk- och kunskapsutvecklande textarbete med 9-10-åriga elever i en mångkulturell skolkontext. Intresset riktas mot betydelsen av att låta elever med olika språklig bakgrund uttrycka sig multimodalt och vilka möjligheter respektive svårigheter det kan medföra i samband med bedömning. Resultaten visar, föga förvånande, att elever väljer bild och färg före skrift för sitt meningsskapande oavsett vilken språklig bakgrund de har. Ur lärarperspektiv ter det sig komplext att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt utvärdera och bedöma den ur ett multimodalt perspektiv.

Undervisning

Jag är universitetslektor och filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning. Jag är också ämneslärare i svenska och barn- och ungdomskunskap och har många års erfarenhet både som lärare i grundskola och vid universitetet.

På Högskolan Kristianstad undervisar och handleder jag sedan 2005 blivande förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 samt fritidshem. En stor utmaning i mötet med studenter är att gemensamt bearbeta ett teoretiskt innehåll med tydlig relevans för deras kommande yrkesprofession. Jag gör även besök under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Eva Borgfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler