Inget foto av Eva Clausson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade den 8 maj 2008 vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Medlem av en tvärvetenskaplig expertgrupp som på uppdrag av Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) värderat metoder för prevention av skolbarns psykiska hälsa (2008-2010). 

Jag är redaktör för två läroböcker ”Skolsköterskans hälsofrämjande arbete” utgiven av Studentlitteratur 2019 (andra upplagan) samt ”Skolsköterskans dokumentation” utgiven av Gothia fortbildning, 2020.

Undervisning

Jag undervisar bland annat i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.

Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska:

 • Vetenskaplig metod
 • Handledning och examination av examensarbeten
 • Yrkesmässig handledning

Fristående kurser:

 • Hälsofrämjande familjesamtal
 • Ungdomars hälsa och livsstil

Uppdragsutbildning:

 • Dokumentation i skolsköterskans journal

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1978 och specialistutbildad barnsjuksköterska 1982. Jag utbildade mig till vårdlärare 1993 (Lunds universitet) samt blev magister i omvårdnad 1998 vid Centrum för vårdvetenskap, Lunds universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Eva Clausson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller