Foto av Eva Schömer
1991 …2023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

 • Arbetsrätt och arbetslivsfrågor
 • Funktionsnedsättning och folkhögskolor
 • Intersektionalitet och diskriminering
 • Jämställdhet och genusvetenskap

Pågående forskning

Forskningen rör det arbetsrättsliga området sett från ett rättssociologiskt perspektiv och innefattar bland annat genusvetenskapliga studier av effekter och verkningar på arbetslivsområdet.

Flertalet studier har genomförts utifrån ett intersektionellt perspektiv i vilket Eva har genomfört en rad studier av hur lagar och regleringar på arbetslivsområdet bidrar till att makt i form av under- och överordning reproduceras i rättsordningen, som omfattar allt från samhälleliga normer, lagar, förordningar till domstolars tillämpning av rättsliga regler.

Samverkan

 • Arbetsrättsliga nätverket, nationellt nätverk
 • Handelsrättsligt nätverk, nationellt nätverk, Uppsala universitet
 • Grip (Governance, Regulation, Internationalization and Performance)
 • Nätverket för arbetslivsinriktad omsorgsforskning, nationellt nätverk, Stockholms universitet
 • Rätt och utsatthet, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
 • Sveriges genusforskarförbund (SGf)

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Eva Schömer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller