Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har främst fokuserat på normativ kommunikation där jag har studerat hur olika gruppers attityder, förhållningssätt och normer speglas i olika vårdsammanhang.

Jag är disputerad i vårdvetenskap vid Uppsala universitet (2005) med avhandlingen ’Heteronormativity in Nursing Context’. Jag är docent i genusvetenskap vid Tema Genus/Linköpings universitet (2012). Min sjuksköterskeexamen togs vid Uppsala universitet 1997 och jag har sedan dess helt/delvis arbetat som sjuksköterska fram till augusti 2019.

Undervisning

Min forskning och undervisning utgår från ett normkritiskt, queer-feministiskt perspektiv med honnörsord som; mänskliga rättigheter, inkludering och likabehandling i vård och samhälle.

Jag har arbetat inom vård, främst akutsjukvård i 43 år och har alltså lång klinisk erfarenhet. Inom akademin har jag arbetat som universitetslektor med inriktning mot genus och hälsa vid Linköpings universitet, främst på sjuksköterskeprogrammet men även med andra akademiska liksom fackliga uppdrag.