Inget foto av Gerth Hedov
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1993 …2023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade i pediatrik 2002 vid Uppsala universitet. Min forskning handlar om föräldrar till barn med Downs syndrom och den information och det stöd de fått vid födelsen. I de senaste "Svenskt Medicinskt Vårdprogram för barn med Downs syndrom, 0-18 års ålder" (2014) baseras informationen och stödet till föräldrarna på mina forskningsresultat.

Jag fortsätter arbeta med uppföljande studier inom området initialt stöd och information till föräldrarna. Detta för att undersöka om behovet av information och stöd hos dagens föräldrar till nyfödda barn med Downs syndrom ser annorlunda ut.

Ett annat aktuellt projekt handlar om föräldrarnas erfarenheter av fysisk aktivitet hos svenska barn med Downs syndrom. Detta arbete har mynnat ut i ett ERASMUS+ projekt, UP&GO (A training program development for organisations who would like to provide better inclusion of youths with Down syndrome, especially in relation to physical activities and social inclusion). Projektet initierades av mig och min samarbetspartner Ann-Sofi Sollerhed på Högskolan Kristianstad.

Undervisning

Jag är universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad, där jag främst undervisar inom Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gerth Hedov är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller