Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20092023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Juni, 2022 disputerade jag vid Lunds universitet i medicinsk vetenskap inriktning folkhälsovetenskap. Mitt avhandlingsarbete handlar om sömn och symptom på insomni hos ungdomar. Det är viktigt att erkänna sömnens komplexitet, eftersom både biologiska, kontextuella och psykosociala faktorer påverkar. Sömnlöshet och otillräcklig sömn är vanligt hos ungdomar och är ett folkhälsoproblem.Doktorsavhandling: https://portal.research.lu.se/files/118575601/Gita_Hedin_WEBB_6_.pdf

Just nu (2023) bedriver jag forskning inom ett FORTE-finansierat projekt Främja tonårssömn – kort och långsiktiga effekter på psykisk hälsa” till elever och vårdnadshavare. Syftet med projektet är att utvärdera två olika insatser för att främja ungdomars sömn: Sömn på Schemat (ett intensivt program på 5 veckor) och Mobilstopp (ett kort program på två träffar), mot en kontrollgrupp.

 

Undervisa gör jag inom det folkhälsovetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap, sjuksköterskeprogrammet, distriksköterskeutbildningen och masterprogrammet.

Samverkan

Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN) :

Samarbete med representanter från de nordiska länderna. Syftet är att se över likheter/skillnader kring det hälsopromotiva arbetet.

Oxford Brookes University:

Samverkan med forskare inom sömn med målgrupp barn och ungdomar.  

REACTA - Ungas Hälsa - Hälsofrämjande skola

Sedan hösten 2018 är jag en del av REACTA - Ungas Hälsa - Hälsofrämjande skola.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Medicinsk vetenskap, Lektor i Folkhälsovetenskap, Fakulteten för hälsovetenskap

2018 → …

Tilldelningsdatum: 2022-juni-09

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gita Hedin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller