Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20092022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Juni, 2022 disputerade jag vid Lunds universitet i medicinsk vetenskap inriktning folkhälsovetenskap. Mitt avhandlingsarbete handlar om sömn och symptom på insomni hos ungdomar. Det är viktigt att erkänna sömnens komplexitet, eftersom både biologiska, kontextuella och psykosociala faktorer påverkar. Sömnlöshet och otillräcklig sömn är vanligt hos ungdomar och är ett folkhälsoproblem.

Det är vikigt att skapa utrymme för ungdomar att prata om sömn och att i ett tidigt skede arbeta sömnfrämjande för att förebygga symptom på insomni hos ugdomar.

Doktorsavhandling: https://portal.research.lu.se/files/118575601/Gita_Hedin_WEBB_6_.pdf

 

Samverkan

Generation Pep

Sedan hösten 2018 är jag en del av nätverket inom Generation Pep, en ideell organisation som arbetar för ungas hälsa. 

REACTA - Ungas Hälsa

Sedan hösten 2018 är jag en del av REACTA - Ungas Hälsa - Hälsofrämjande skola.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

20182022

Tilldelningsdatum: 2022-juni-09

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gita Hedin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller