Foto av Gunnar Gunnarsson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1992 …2023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är djurekolog och forskar på våtmarksfåglar och på de ekosystem där de ingår. Forskningen bedrivs inom ett brett forskningsnätverk och omfattas nationellt av forskare vid Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet, och internationellt av forskare knutna till lärosäten i Finland och Frankrike.

Min huvudsakliga forskning sker för närvarande inom projektet Effekter av stora herbivora andåglar i akvatiska ekosystem som finansieras av Naturvårdsverket och som jag är projektledare för. Projektet går ut på att studera vilken roll gäss och svanar har i våtmarker. Bakgrunden är att flera arter, så som grågås och sångsvan, har ökat dramatiskt under de senaste årtiondena. Detta har skett parallellt med att många våtmarker har genomgått förändringar, exempelvis i sammansättningen av växt- och djursamhällen, men också sett som en ökad grad av eutrofiering och brunifiering. Att vi misstänker att gäss och svanar har en viktig roll för våtmarker har flera anledningar, men är huvudsakligen kopplat till det faktum att vegetation har en central funktion i dessa ekosystem, bland annat för siktdjup och för näringsämnens kretslopp. Gäss och svanar är rena växtätare och behöver konsumera stora mängder föda för att tillgodose sina energibehov, upp till en tredjedel av sin kroppsvikt dagligen! Då dessa fåglar tillhör tungviktarna kan man därmed förvänta sig att betningstrycket i våtmarker kan vara högt, speciellt om antalet fåglar är stort. Detta studerar vi bland annat genom att stängsla in vegetation i våtmarker, och på så sätt skyddar denna från betning. Vi jämför sedan växtligheten i de skyddade områdena med delar i våtmarkerna där svanar och gäss kommer åt att beta.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

Undervisning

Vid Högskolan Kristianstad har jag kursansvar för flera kurser kopplat till Landskapsvetarprogrammet, och undervisar bland annat i ekologi och metodik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Nationell ämneskategori

  • Ekologi (10611)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gunnar Gunnarsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller