Inget foto av Håkan Pihl
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20002023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i företagsekonomi och har tidigare skrivit läroböcker och forskat inom områden som internationellt företagande och miljöekonomi. Jag har på senare tid speciellt intresserat sig i klimatfrågan och har debatterat i frågor om hur en effektiv klimatpolitik kan utformas.

I doktorsavhandlingen "Multinationella företags organisation - ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning" (Lunds universitet, 2000) analyseras en utveckling mot nya organisationsformer i multinationella storföretag. Avhandlingen baseras på nyinstitutionell ekonomisk teori.

Efter avhandlingen har jag årligen presenterat papers på internationella konferenser. Dessa uppsatser har handlat om olika sätt att skapa samordning, om nya tendenser i multinationella företags organisation, om utveckling av olika slags organisationsformer, om institutionell förändring i miljösammanhang, om hur nationella kulturella skillnader påverkar samordningssätt, om teori för att förklara företags funktion i marknadsekonomin.

Ett tidigt intresse för miljöfrågor resulterade i läroboken "Miljöekonomi för en hållbar utveckling", utgiven på SNS förlag. Där studeras miljöproblem i ekonomisk teori och val mellan olika styrmedel i miljöpolitiken, exempelvis föreslås en global miljöskatt som ett verkningsfullt medel i klimatpolitiken. Boken utkom första gången 1992 och har sedan omarbetats och reviderats flera gånger, senast 2007. En annan lärobok är "Ekonomi från början" som gavs ut på Studentlitteratur 2007. Här presenteras grunderna i ekonomisk teori genom en berättelse om hur du hamnar på en öde ö som successivt befolkas och som utvecklas mot en modern ekonomi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Håkan Pihl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller