Inget foto av Helén Persson

Helén Persson

  20142018

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och historia. 2018 disputerade jag med avhandlingen Historia i futurum : om progression i historia i läroböcker och styrdokument 1919-2012. För närvarande forskar jag om hur lärare från grundskola till högre utbildning ser på historieämnets relevans och hur progressionen från skola till högskola kan beskrivas. Jag forskar också om svenska emigranters erfarenheter av att utvandra till Amerika på 1800- och 1900-talen.

  Min avhandling och forskningsprojekt handlar om:

  • hur vi människor orienterar oss i tid,
  • om förmedling av historia och
  • om de olika historiekulturer i vilka vi lever.

  Samverkan

  Jag är redaktör för recensionerna i Historielärarnas förenings årsskrift. Jag undervisar återkommande på Lunds universitet i historiedidaktik för blivande lärare och deltar i en historiedidaktisk seminarieserie där, med verksamma lärare från grundskola och gymnasium. Sedan mitten av 2000-talet är jag fackligt engagerad i Sveriges universitetslärare och forskare (SULF); efter 2012 i förbundets styrelse.